• Hulp
 • Over ons
 • Vacatures
 • Partners
 • Contact

Privacyverklaring TicketSwap

Laatste update: 25 maart 2022

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn Ticketswap B.V., handelend onder de naam Ticketswap. Onze contactgegevens vind je onderaan deze Privacyverklaring. TicketSwap is een veilige, handige en eerlijke plaats om e-tickets te kopen en te verkopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theater en dagjes uit, met een focus op fraudepreventie door strenge controles en samenwerking met organisaties en partners (de Diensten). Meer informatie over ons en onze Diensten vind je op onze Website:www.ticketswap.com (en alle subdomeinen voor andere landen) (de Website) of op de mobiele applicatie die wordt aangeboden onder de naam TicketSwap (de App).

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen via onze Diensten, Website en App. We leggen ook uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Onderaan deze Privacyverklaring leggen we uit welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Privacy en relevante wetgeving

We geven om jouw privacy. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),die per 25 mei 2018 in de plaats is gekomen van verschillende privacywetten in de Europese lidstaten en aan de Telecommunicatiewet (TW). Deze wetgeving wordt hierna aangeduid als de Relevante Wetgeving.

Persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring wordt onder het begrip “persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden gebruiken we deze?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van je verzamelen wanneer je onze Website, App en/of Diensten gebruikt, zoals:

(Persoons)gegevens

Doel(en)

Algemene informatie

Naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats en land van verblijf, telefoonnummer, e-mailadres en avatar

We gebruiken

 • jouw algemene informatie om op de juiste manier contact met je op te nemen;

 • jouw e-mailadres om je informatie en updates over jouw transactie(s) te sturen; Met jouw (optionele) toestemming kunnen we je ook informatie sturen over onderwerpen die mogelijk interessant voor jou zijn;

 • jouw avatar, woonplaats en land van verblijf om jouw account te personaliseren;

 • jouw telefoonnummer om te controleren of deze echt bestaat en het van jou is. Wanneer je tickets verkoopt, wordt de verificatie van jouw telefoonnummer (en niet het nummer zelf) op onze Websites weergegeven om het kopen van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Wanneer jouw ticket is verkocht, sturen we een sms-bericht naar jouw telefoonnummer;

 • Jouw geboortedatum en geslacht worden gebruikt om tickets door middel van de dienst Secure Swap te personaliseren.

Betalingsinformatie:

Bankrekening, geanonimiseerde betalingsgegevens en naam van de rekeninghouder

We gebruiken

 • jouw betalingsgegevens om ons - en de verwerkers waarmee wij samenwerken - in staat te stellen jouw betalingen te verwerken en te registreren.

Ken je klant (KJK):

Standaardverificatie

We gebruiken

 • Afhankelijk van het land van jouw bank zijn we verplicht een aantal persoonsgegevens te vragen, die worden verwerkt en gecontroleerd door Stripe:

  • Plaats

  • Adres

  • Postcode

  • Land

  • Geboortedatum

  • Laatste 4 cijfers van Burgerservicenummer (BSN)

Aanvullende verificatie

 • Als Stripe aanvullende verificaties uitvoert, worden er door Stripe meer gegevens gevraagd en verwerkt (documenten worden niet met TicketSwap gedeeld):

  • Kopie van identiteitsbewijs

  • Screenshot van bankafschrift

Gegevens van social media:

Log in met Apple

We gebruiken

 • We gebruiken jouw naam en e-mailadres zodat je account (door jou) kan worden gemaakt. Afhankelijk van jouw Apple Security-sessie krijgen we jouw echte e-mailadres of het Apple relay-e-mailadres.

Facebook-app-specifieke ID en Twitter-ID

 • jouw Facebook-ID, avatar, naam, Facebook e-mailadres, vrienden en jouw woonplaats om (zelf) jouw account aan te vullen (optioneel). Deze "Facebook-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Facebook-ID's voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in dit document.

 • Jouw Twitter-ID, gebruikersnaam, naam, locatie, aantal volgers, aantal vrienden, aantal statusupdates, beveiligingsstatus, verificatiestatus en datum waarop jouw account is gemaakt om jouw account volledig te maken. De "Twittergegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers.

Google Login

 • Jouw Google-ID, Google Mail. Voornaam, Achternaam, Locatie. Deze "Google-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Google Mail en Google ID voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in dit document.

Instagram

 • Jouw openbare Instagram-profiel wordt gebruikt door Ticketswap Apps na bevestiging van de gebruiker. We kunnen het openbare Instagram-profiel gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.

Elektronische identificatiegegevens:

IP-adres, cookies en pixels

We gebruiken

 • Jouw IP-adres, cookies en pixels om met je te communiceren in een taal die je spreekt en om je de inhoud te tonen die betrekking heeft op jouw locatie.

Fraudepreventie:

Persoonlijke en technische informatie

We gebruiken

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om fraude te voorkomen (of gebruikers die fraude hebben gepleegd te weren).

Waarom kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

 • Toestemming: Voor het versturen van nieuwsbrieven en direct marketing via e-mail, pushberichten en andere kanalen vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming kan ook eenvoudig worden ingetrokken via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij verwerken jouw algemene informatie, betalingsgegevens, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen om je als gebruiker van onze diensten te kunnen voorzien.

 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om bepaalde algemene informatie en betalingsgegevens, zoals factuurgegevens, IP-adres, bankrekeninggegevens, telefoonnummer en jouw land van vestiging, op te slaan in onze administratie voor de Belastingdienst.

 • Gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van algemene informatie, betalingsinformatie, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen, om gebruikersactiviteiten te loggen, om onrechtmatig gebruik van de account en Diensten te identificeren en te voorkomen.

Marketing

Wij kunnen jou via e-mail- en pushmeldingen marketinguitingen sturen. Na aanmelding wordt je de mogelijkheid geboden je aan te melden voor marketinguitingen en pushmeldingen. Als je van gedachte verandert en geen marketinguitingen van ons meer wilt ontvangen, kun je je voorkeuren aanpassen in je profiel of je afmelden voor e-mails door de afmeldinstructies onderaan elke e-mail te volgen.

Ben je nog geen zestien jaar?

Als je jonger dan zestien jaar bent, mag je jouw profiel niet registreren op onze Websites of Apps. De reden hiervoor is dat de wet (AVG) ons strikte regels oplegt met betrekking tot de persoonsgegevens van minderjarigen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Het is ons beleid om die persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben worden door ons niet verwerkt of opgeslagen.

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • Persoonsgegevens in onze boekhouding voor de Belastingdienst worden ten minste 10 jaar nadat je via ons Platform tickets hebt gekocht of verkocht, bewaard;

 • Persoonsgegevens die wij verwerken om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen, bewaren wij ten minste 5 jaar na jouw laatste login.

Alle andere persoonsgegevens die gebruikt zijn in het kader van jouw account bewaren wij gedurende 3 jaar na jouw laatste login. Als jouw account inactief is, sturen wij je na 3 jaar een melding en verwijderen wij jouw account en persoonsgegevens als jouw account inactief blijft. Ook zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw account verwijdert.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

TicketSwap verkoopt, verhandelt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. We maken echter wel gebruik van “Gegevensverwerkers” die ons ondersteunen bij het leveren van onze Diensten. In dit kader ontvangen deze Gegevensverwerkers persoonsgegevens van ons die zij in opdracht van ons verwerken. Door middel van “Gegevensverwerkingsovereenkomsten” verplichten wij contractueel alle Gegevensverwerkers met wie wij samenwerken, om de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven. Deze Gegevensverwerkers zijn verplicht om onze instructies strikt op te volgen. Zij zullen de persoonsgegevens daarom niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij zullen controleren of al onze Gegevensverwerkers voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EU, indien een van onze Gegevensverwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen en/of partijen die een passend beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese normen. Doorgifte van gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens - per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van de persoonsgegevens staan vermeld in Bijlage 1.

Generieke geaggregeerde gegevens kunnen wij delen met onze zakelijke partners en aan ons gelieerde ondernemingen. In die gevallen worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeoorloofde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. Zo nemen we onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL);

 • De gegevens en de toegang daartoe zijn beveiligd met wachtwoorden en tweestapsverificatie;

 • Alle nieuwe medewerkers worden tijdens het inwerken getraind op het gebied van dataprivacy;

 • Periodieke training over dataprivacy voor alle medewerkers;

 • Beperkte toegang tot databases met personeelsinformatie voor senior medewerkers;

 • Achtergrondonderzoek van alle medewerkers voorafgaand aan de indienstneming.

Websites van derden

Je kunt op onze Website (hyper)links vinden die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website. Bovendien kunnen deze websites, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Browsen en interactie op andere websites, met inbegrip van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de Website om jouw ervaring te verbeteren wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat op jouw computer kan worden opgeslagen wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert jouw browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat onze Website jouw browser of computer herkent.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technische cookies:Technische cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Zij stellen je in staat om door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de functies die erin zijn opgenomen.

Analytische of statistische cookies:Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina's worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren.

Tracking-cookies:Tracking-cookies monitoren het klik- en surfgedrag van onze bezoekers. Door middel van deze cookies kunnen wij zien of en wanneer je naar jouw profiel kijkt en of je doorklikt naar onze Website. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om je advertenties te tonen die passen bij jouw interesses. Voor meer informatie over het bijhouden van cookies die worden gebruikt voor advertenties die zijn aangepast aan jouw interesses en hoe je je kunt afmelden voor deze cookies, kun jeYour Online Choices ofCookiebot.

Als je niet wilt dat cookies naar jouw computer worden verzonden, kun je dit wijzigen in de cookie-instellingen van jouw browser. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of niet zo goed werken zonder cookies. Als je je wilt afmelden voor het gebruik van tracking-cookies, klik hier:

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We streven ernaar onze Website en Diensten voortdurend te verbeteren. Daarom zullen we van tijd tot tijd onze Privacyverklaring bijwerken. Als er sprake is van belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, vermelden we dit op onze Website en App samen met de herziene Privacyverklaring. We kunnen ook, voordat je gebruikmaakt van onze diensten, melden dat onze Privacyverklaring is aangepast. Je moet akkoord gaan met de bijgewerkte Privacyverklaring om door te kunnen gaan met het gebruik van onze Website en App.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals vastgelegd in de Relevante Wetgeving beschik je over het recht:

 • tot toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.Hier vind je een kopie van de persoonlijke informatie die wij van jou verwerken;

 • jouw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, controleren of verwijderen uit onze systemen;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • een klacht in te dienen bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Een lijst van alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie kun jehier vinden.

Houd er rekening mee dat je jouw persoonsgegevens ook kunt bewerken of verwijderen door in te loggen op jouw persoonlijke account.

Als je gebruik wilt maken van jouw bovengenoemde rechten of als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Wij zullen ons best doen om binnen 30 dagen op een van bovenstaande verzoeken te reageren.

TICKETSWAP B.V.,

handelend onder de naam TicketSwap

Rokin 75

1012KL Amsterdam

Nederland

KvK-nummer: 59084952

BTW-nummer: NL8533.10488.B01

Telefoon: +31 20 308 06 76

E-mail: info@ticketswap.com

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens om onze Diensten te leveren, worden hieronder vermeld:

Verwerker

Doel

Locatie

Toelichting

Aircall

Support

Frankrijk

We gebruiken Aircall voor de verwerking van inkomende en uitgaande telefoongesprekken. Om dit goed te laten verlopen, worden er gegevens zoals bij TicketSwap bekende telefoonnummers en namen opgeslagen. Bij gebruik van Aircall is hetprivacybeleid van Aircall van toepassing.

Appsflyer

Mobiel marketinganalyse- en toewijzingsplatform

Californië, VS

AppsFlyer is een mobiel toewijzing- en marketinganalyseplatform dat Ticketswap helpt betere beslissingen te nemen voor mobiele applicatiemarketing en de benadering van gebruikers. AppsFlyer kan persoonsgegevens delen met andere tools die door hun eigen integraties worden aangereikt.

Het privacybeleid van AppsFlyer vind jehier.

Awin

Braze

Affiliate marketing

Marketing via e-mail- en pushmeldingen

Berlijn, Duitsland

New York, VS

Awin is het affiliate-marketingplatform waarop de partners het platform kunnen promoten. Awin’s Online Behavioural Advertising (ook wel 'OBA' of 'gerichte reclame' genoemd), is een technologie voor het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en daardoor voor jou interessanter zijn. Op basis van eerder anoniem surfgedrag van internetgebruikers worden hun interesses onderverdeeld in gebruikersprofielen.Meer informatie

Ons gerechtvaardigde belang bij het gebruiken van deze dienst is optimalisering van onze marketingactiviteiten. Braze kan de gegevens van de ontvanger in geaggregeerde vorm gebruiken, d.w.z. zonder te verwijzen naar een gebruiker, voor optimalisering of verbetering van zijn eigen diensten, zoals bijvoorbeeld het technisch optimaliseren van de verzending en weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden.

Het privacybeleid van Braze vind jehier.

Facebook

Marketing/Analyse

Californië, VS

Voor Facebook maken we gebruik van de diensten van Facebook Custom Audience (zie Facebook Business voor meer informatie). Dit betekent dat de Facebook-gegevens die je met ons hebt gedeeld, in een gehashed formaat (terug) naar Facebook worden gestuurd. Facebook is contractueel verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het leveren van doelgroepgerichte diensten. Klikhier voor de relevante voorwaarden.

Firebase

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analysedienst van Google Inc. (“Google”). Raadpleeg hetpartnerbeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Google. Firebase Analytics kan persoonsgegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. Deze applicatie maakt gebruik van identifiers voor mobiele apparaten (met inbegrip van Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies om de Firebase Analytics-dienst uit te voeren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies door middel van toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door het volgen van de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van deze privacyverklaring, indien beschikbaar. Verzamelde persoonsgegevens: cookies, unieke apparaat-identifiers voor reclame (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA) en gebruiksgegevens. Kijkhier voor meer informatie. Bovendien gebruiken we Firebase ook voor push-meldingen. We sturen meldingen om de gebruiker weer in contact te brengen met onze mobiele apps en deze te behouden.

Google Ads

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Ads is een door Google ontwikkelde online advertentiedienst waarbij adverteerders betalen om korte reclameteksten, productlijsten en videocontent binnen het Google-advertentienetwerk te tonen aan webgebruikers (Google Display Network, Google Search, YouTube, etc.). Deze bedrijven maken ook gebruik van geautomatiseerde technologie voor het verzamelen van gegevens wanneer je op onze advertenties klikt, waardoor de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten (zoals: remarketing/retargeting-doeleinden) kan worden bijgehouden en beheerd. Je kunt je afmelden voor het automatisch verzamelen van informatie door advertentienetwerken van derden met als doel advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Kijkhier voor meer informatie en relevante voorwaarden.

Google Analytics

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Analytics is een webanalysedienst van Google. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. De verzamelde persoonsgegevens zijn cookies en gebruiksgegevens. Kijkhier voor meer informatie.

Google Login API

Marketing

Californië, VS

Een Google-account is een gebruikersaccount dat vereist is voor toegang tot en verificatie en autorisatie voor bepaalde online Google-diensten, waaronder Gmail en soortgelijke producten. Het is een openbare API en dienst die wordt geleverd door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. We gebruiken Google Login API voor een snel registratieproces.

Google Optimize

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Optimize (Optimize) is een experimenteertool ontwikkeld door Google. Optimize maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inhoudsvarianten af te stemmen op een gebruiker en een content-experimentcookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. We gebruiken deze tool om de betrokkenheid van bezoekers bij een website-experiment zoals een A/B-test vast te leggen en bij te houden, waarbij de helft van onze websitegebruikers de ene webpagina en de andere helft een andere, aangepaste variant ziet. Deze tests helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren.

Google Tag Manager

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Tag Manager is een tag managementsysteem gemaakt door Google om JavaScript en HTML-tags te beheren die gebruikt worden voor het bijhouden en analyseren van websites. Wij gebruiken deze dienst om scripts in onze webpagina's te laden. Deze scripts kunnen tracking- of reclamedoeleinden hebben die ook in deze Privacyverklaring worden genoemd.

Hotjar

Marketing/Analyse

Malta, EU

Hotjar is een tool waarmee het online gedrag van onze bezoekers wordt geregistreerd. Door middel van analyse- en feedbacktools geeft Hotjar ons een indicatie van hoe we ons platform kunnen verbeteren.

Ga voor meer informatie naar hetprivacybeleid van Hotjar.

Hubspot

Marketing

Cambridge, Verenigde Staten

HubSpot is een Amerikaanse ontwikkelaar en marketeer van softwareproducten voor inbound marketing, sales en klantenservice. Wij gebruiken Hubspot om leads te verzamelen door middel van de Marketing-functionaliteiten van de tool.

Meer informatie over privacyverklaring

Instagram

Marketing

Californië, VS

Instagram is een dienst voor het delen van foto's en video's op sociale netwerken van Facebook, Inc. De gebruiker kan elke vermelding of alles op Instagram delen op basis van de functie die wordt aangeboden op het platform. Voor openbare accounts kan iedereen op Instagram het verhaal van de gebruiker zien, terwijl voor privéaccounts alleen goedgekeurde volgers verhalen kunnen zien. Telkens wanneer wij gebruikmaken van de diensten van Instagram, is het privacybeleid van Instagram van toepassing.

Raadpleeg dezethread voor meer informatie.

Intercom

Support

Wij gebruiken Intercom als onze klantenondersteuningstool voor de afhandeling van alle contacten met onze klant via alle ondersteuningskanalen. Telkens wanneer wij gebruikmaken van de diensten van Intercom, is hetprivacybeleid van Intercom van toepassing.

Leadpages

Creatie landingspagina

Minneapolis, Verenigde Staten

Leadpages is het platform voor het maken van landingspagina's waar Leadpages dankzij bepaalde functies en functionaliteiten van de Diensten informatie kan verzamelen van jouw bestaande of potentiële klanten, websitebezoekers of eindgebruikers.https://www.leadpages.com/privacy

Mailchimp

Mass messaging

Georgia, VS

We gebruiken Mailchimp om promotionele e-mails te versturen naar onze gebruikers. We delen je naam en je e-mailadres met Mailchimp. Telkens wanneer wij gebruikmaken van de diensten van Mailchimp, is hetprivacybeleid van Mailchimp van toepassing.

MessageBird

Mass messaging

Nederland, EU

Wij maken gebruik van MessageBird voor het versturen van sms-berichten, e-mails en WhatsApp-berichten naar onze gebruikers. Wij delen jouw telefoonnummer, e-mailadres en berichtinhoud met MessageBird. De inhoud van het bericht kan persoonlijke informatie bevatten om jou direct te kunnen bereiken (bijvoorbeeld jouw naam). Telkens wanneer wij gebruikmaken van de diensten van MessageBird, is hetprivacybeleid van MessageBird van toepassing.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Meltwater

Marketing

Nederland, EU

Meltwater is een mediamonitoringtool waarmee we media-aandacht bijhouden en mediacontacten identificeren die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het onder de aandacht brengen van TicketSwap in de pers. Meltwater heeft een database van mediacontacten die ze openbaar bekendmaken en wij exporteren die gegevens van Meltwater en slaan ze op in PR.Co (andere software die verderop wordt besproken).https://www.meltwater.cn/privacy/services

Microsoft Ads

Marketing/Analyse

Californië, VS

Microsoft (Bing) is een door Microsoft ontwikkelde online advertentiedienst waarbij adverteerders tegen betaling korte reclameteksten en productlijsten kunnen weergeven binnen het advertentienetwerk van Bing voor internetgebruikers (Bing Search). Deze bedrijven maken ook gebruik van geautomatiseerde technologie voor het verzamelen van gegevens wanneer je op onze advertenties klikt, waardoor de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten (zoals: remarketing/retargeting-doeleinden) kan worden bijgehouden en beheerd. Je kunt je afmelden voor het automatisch verzamelen van informatie door advertentienetwerken van derden met als doel advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Kijkhier voor meer informatie en relevante voorwaarden.

Mixpanel

Marketing/Analyse

Californië, VS

Mixpanel is een bedrijf voor bedrijfsanalyse. Het volgt de interacties van gebruikers met web- en mobiele applicaties en biedt tools voor gerichte communicatie met hen. De tool-set bevat in-app A/B-tests en enquêteformulieren voor gebruikers. De verzamelde gegevens worden gebruikt om aangepaste rapporten op te stellen en de betrokkenheid en het behoud van de gebruiker te meten. Ticketswap gebruikt Mixpanel voor betere rapportage en gebruikersanalyse.

Privacyverklaring van Mixpanel

Optimizely

Marketinganalyse

New York, Verenigde Staten

Optimizely staat bekend om zijn content, commerciële activiteiten en optimalisatie met onze Digital Experience Platform (DXP). Dit platform biedt dagelijks miljoenen ervaringen aan en stelt organisaties zo in staat om online exponentieel te groeien. Wij gebruiken Optimizely voor Productexperimenten om fans een betere ervaring op het platform aan te bieden.Meer informatie over privacyverklaring

PR.Co

Marketing

Nederland, EU

PR.Co is software voor het maken van redactiekamers voor bedrijven. Je kunt nieuwe aankondigingen publiceren en zowel medewerkers als specifieke journalisten bereiken door outreachberichten en nieuwsbrieven op maat te sturen, zowel ten behoeve van werknemersbelangen als van public relations. Binnen PR.Co beschikken we over een database van mediacontacten die mogelijk graag nieuws over TicketSwap ontvangen en mediamedewerkers die ons inschrijfformulier hebben ingevuld.https://www.pr.co/privacy-policy

SecureSwap

Mass messaging

Nederland, EU

Voor onze SecureSwap-dienst hebben we een samenwerking met verschillende ticketaanbieders. Met deze ticketaanbieders hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Kijkhier voor een volledige lijst van kaartaanbieders en organisatoren waarmee we samenwerken.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Segment

Marketing/Analyse

Californië, VS

Segment is een instrument waarmee klantgegevens kunnen worden verzameld en verstuurd naar onze analyse- (bijv. Google Analytics, Firebase) en marketingstack (zoals Google Adwords, Facebook Pixel etc.). Kijkhier voor meer informatie.

Stripe

Betalingen

Californië, VS

Bij de uitvoering van haar diensten treedt Stripe op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als betalingsdienstaanbieder heeft Stripe eigen verplichtingen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Stripe kan worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Stripe als Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is hetprivacybeleid van Stripe van toepassing.

Bij het verwerken van betalingen of uitbetalingen kunnen wij Stripe gebruiken om betalingen aan ons en andere gebruikers te verwerken. In een dergelijk geval worden jouw betalingsgegevens via een versleutelde verbinding naar Stripe verzonden. Stripe gebruikt en verwerkt jouw betalingsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Stripe. Alleen de geanonimiseerde gegevens die wij zelf nodig hebben voor de verwerking van betalingen (zoals de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer) slaan wij zelf op.

TikTok Ads

Marketing/Analyse

Californië, VS

TikTok Ads is een door TikTok ontwikkelde online advertentiedienst waarbij adverteerders betalen om hun reclame weer te geven in de TikTok-applicatie. Deze bedrijven maken ook gebruik van geautomatiseerde technologie voor het verzamelen van gegevens wanneer je onze advertenties aanklikt zodat de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten (zoals remarketing-/retargetingdoeleinden) kan worden bijgehouden en beheerd. Je kunt je afmelden voor het automatisch verzamelen van informatie door advertentienetwerken van derden met als doel advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Kijkhier voor meer informatie en relevante voorwaarden.

Twilio

Wise

Mass messaging

Betalingen

Californië, VS

Verenigd Koninkrijk, EU

We gebruiken Twilio om sms-berichten naar onze gebruikers te sturen. Wij delen jouw telefoonnummer, e-mailadres en berichtinhoud met Twilio. De inhoud van het bericht kan persoonlijke informatie bevatten om jou direct te kunnen bereiken (bijvoorbeeld jouw naam). Telkens wanneer wij gebruikmaken van de diensten van Twilio is hetprivacybeleid van Twilio van toepassing.

Wise wordt gebruikt voor het verrichten van betalingen aan Verkopers in een bepaald aantal landen*. We versturen de naam van de rekeninghouder, het IBAN-nummer en de geboortedatum naar Wise om de betaling te verrichten.

Telkens wanneer jij als Verkoper betalingen ontvangt in een van de eerdergenoemde landen, geldt deprivacyverklaring vanWise.

*raadpleeg de FAQ voor informatie over betalingen.

YouTube

Videocontent

Californië, VS

Wij maken gebruikt van YouTube Api-diensten. Door gebruik te maken van onze Online Diensten, stem je ermee in gehouden te zijn aan hetPrivacybeleid van Google. Wij delen geen persoonsgegevens.